Školní klub

Aktuality ze školního klubu

Školní klub

Z důvodnu mimořádného opatření je ranní i odpolední provoz Školního klubu v plném rozsahu uzavřen, školní klub navštěvují pouze žáci 4.třídy v ranních i odpoleních hodinách, včetně žáků 4třídy, kterým návštěva školního klubu supluje za účelem dodržení hygienických podmínek školní družinu.

Žákům, kteří navštěvovali Školní klub v době polední přestávky a nemají podepsaný souhlas zákonného zástupce o volném pohybu, bude zajištěno po dobu polední přestávky náhradní umístění.

 

Školní klub je určen  pro žáky 2. stupně. V případě naplnění kapacity školní družiny jej mohou navštěvovat i žáci 1. stupně.

Žáci mohou v klubu trávit čas před vyučováním, o poledních přestávkách i odpoledne po vyučování.

Poplatek za školní klub činí 300,- na pololetí.

Upřednostňujeme platbu na účet školy 2301920993/2010. Jako variabilní symbol uvádějte číslo, které mají děti v žákovské knížce. Také můžete zaplatit u hospodářky školy vždy v pondělí a ve středu. 

Pod školní klub spadá činnost zájmových kroužků.

Provoz školního klubu

 

         !!!!!  POSLEDNÍ ŠKOLNÍ DEN 30.6.2021 JE ŠKOLNÍ KLUB UZAVŘEN  !!!!!

Ranní provoz: každý den od 6:20 do 7:20 hodin ( v budově školy ) 
 
Polední přestávky a odpolední aktivity:
   
Pondělí: 12:30 - 15:00  (13:30 - 15:00 deskové hry a čtenářský kroužek)
Úterý: 12:30 - 15:00
Středa: 12:30 - 15:00  (13:30 - 15:00 deskové hry a čtenářský kroužek)
Čtvrtek: 11:30 - 15:00
Pátek: 11:30 - 15:00
   
Činnost zájmových kroužků: dle individuálního rozvrhu kroužků

Vnitřní řád školního klubu

Ke stažení: Vnitřní-řád-ŠK-2019.pdf

Zájmové kroužky

Zájmové kroužky ve školním roce 2020/2021

Kroužky podpořené MŠMT (zdarma):

Kroužek Komu je určen? Období Den Čas Vedoucí
Čtenářský klub (školní družina) 2. až 4. ročník  1.pololetí  úterý  15:00-16:30 Š. Heinová
Klub zábavné logiky a deskových her (školní družina) 1. až 4. ročník  1.pololetí  čtvrtek  15:00-16:30 H. Toužimská
Čtenářský klub (školní klub) 4. až 9. ročník  1.pololetí  pondělí a středa  13:30-15:00 M. Peták
Klub zábavné logiky a deskových her (školní klub) 4. až 9. ročník  1.pololetí  pondělí a středa  13:30-15:00 L. Fialová
Sportuj ve škole (družina) 1. až 4. ročník  1.pololetí  říjen až květen  13:00-14:30 O. Černá

 

Ostatní kroužky (cena se bude odvíjet od skutečného počtu přihlášených
pro otevření kroužku je třeba minimálně pěti přihlášných):

Kroužek Komu je určen? Období Den Čas Vedoucí Cena
Astro 5. až 9. ročník  říjen až květen   čtvrtek   17:30-18:30 (možná 
 změna dle počasí na
 pozorování)
T. Bílek a D. Trokšiar   500,-
Angličtina pro 1. a 2. třídu  1. a 2. ročník  říjen až květen  čtvrtek   12:25 - 13:10 I. Lacinová  500,-
Ruský jazyk 6. až 9. ročník  říjen až květen  středa  13:30 - 14:15 A. Pacovská  500,-
Matematika po škole (příprava a 
opakování k přijímacím zkouškám) 
9. ročník  říjen až březen  pátek  12:30 - 13:30 P. Trgová  300,-
Kaktusářský 1. až 9. ročník  říjen až květen    bude upřesněno dle zájmu  Z. Lukášek  100,-
Volejbal 3. až 6. ročník  říjen až květen  úterý a 
 pátek
 út  14:45 - 16:15
 pá 13:15 -14:45
A. Pacovská,
A. Jarešová
 500,-
Skupinové bubnování 1. až 4. ročník  2. pololetí  čtvrtek  15:00 - 16:00 H. Toužimská  500,-
Výtvarný 1. až 4. ročník  2. pololetí  úterý  15:00 - 16:30 Š. Heinová  500,-
Jóga (1.skupina) 1. až 6. ročník  říjen až květen  středa  13:00 - 14:00 O. Černá  400,-
Jóga (2.skupina) 1. až 6. ročník  říjen až květen  pátek  13:00 - 14:00 O. Černá  400,-